Selecteer een pagina

Lokale Politieke Partijen

Lokale politieke partijen zijn over het algemeen eenlingen in politiek Nederland. Zij kennen geen landelijke bestuurdersvereniging en krijgen geen financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk.

In oktober 2018 ben ik gevraagd om in de klankbordgroep lokale politieke partijen plaats te nemen en mee te praten over wat nodig is om onze partijen te ondersteunen. Hieruit is onder andere het Kennispunt Lokale Politieke Partijen ontstaan:

Een plaats waar lokale partijen terecht kunnen voor informatie, trainingen, kennisdeling, een forum en de nieuwste ontwikkelingen. Het besturen van een partij, ledenwerving, kandidaatstelling, procedures, voor bestuur, fractie en wethouders kun je hier vinden.
Op 18 februari 2019 is het kennispunt gelanceerd.

Ik ben trots dat ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren. We zijn er echter nog niet.

Via linked-In ben ik een netwerk gestart van bestuurders van lokale politieke partijen.

Het is de bedoeling om gezamenlijk een bestuurdersvereniging op te richten, om een stem te organiseren richting het ministerie van BZK en om het gesprek te kunnen voeren en de belangen van onze partijen te kunnen vertegenwoordigen.
In een korte bijeenkomst samen met het Kennispunt maakt u kennis met wat er voor u georganiseerd is vanuit het Kennispunt, en wil ik samen met u kijken wat wij als bestuurders nog meer kunnen doen. Daarnaast kan ik u ondersteunen met coaching en het organiseren van inwonersparticipatie middels Deep Democracy

“Winnen doe je samen”

Meer weten?

10 + 11 =

Telefoon

06 - 4610 2991

Email

info@winnifredprins.nl

Adres

Schokker 63
3891 DM  Zeewolde

Bereikbaar

Ma - Vrij: 9:00 - 17:00
Weekend: gesloten

Linked In